Stenen speelgoed winkels kunnen echt blijven bestaan

woensdag 13 februari 2019

Het verdwijnen van speciaalzaken in casu Speelgoedwinkels in "de winkelgebieden" kan echt worden gestopt. Hout-doe bewijst dit! De huidge Marktwerking op winkelpandniveau belemmert dit en alleen als er een gebiedsbelang met visie en gezamelijke ondernemersdurf ontstaat heeft dit kans van slagen. Graag dit bericht delen zodat het vooral onder de aandacht kan komen van pandeigenaren met visie.

Als iedereen oprecht van mening is dat juist ons soort winkels (Speelgoed) belangrijk... zijn voor de diversiteit van de winkelstraat zal er een oplossing moeten worden gevonden voor een bij de omzet per m2 passende huur in de A2/B1omgevingen. De winkelgebied toegevoegde waarde van deze zg pareltjes winkels zal "moeten" worden ombetaald (door de mindere opbrengst per m2 te behalen uit de wel renderende huren in dat gebied) door de verhuurder. Die heeft echter meestal geen gebiedsbelang en een solitaire pandeigenar kan in zijn eentje in redelijkheid hiervoor ook niet opdraaien. Zijn bedrijfsvoering kan immers met een ander soort huurder sec. beter renderen.
Ik nodig die pandeigenaren uit, die bereid zijn om op basis van een gelijkwaardig gesprek met mij te kijken naar mogelijkheden. Een omzet gerelateerde huurovereenkomst is hierbij zeker behulpzaam. www.hout-doe.nl

Plaats uw commentaar